LIIKMESKOND

 
ELOsse kuuluvad lapsed alates esimesest klassist.

1.-4. klassi õpilased moodustavad A-rühma, 5.-9. klassi õpilased moodustavad klubi, 10.-12. klassi õpilased moodustavad Junior-Team´i.
 
A-rühm, klubi ja JT tegutsevad vastavalt põhikirjale.
A-rühma, klubi ja JT saab moodustada ainult täiskasvanud kuraatori olemasolul, kes on saanud vastava koolituse ja tegevuslitsentsi.
 
ELOsse kuuluvad ka täiskasvanud.