UUDISED
ELO Noorteparlamendi ettekanded ja ettepanekud (6 jaanuar 2005)

6. jaanuaril toimus Riigikogus ELO Noorteparlamendi istung. Noori tervitas Riigikogu spiiker Ene Ergma. Põhiettekandega esines Ida-Viru Maavalitsuse noorsootöö konsultant Ave Szymanel (endine meie organisatsiooni liige), kaasettekandega Jõhvi Gümnaasiumi õpilane Liis Proode. Sõnavõtud olid Saue Gümnaasiumi õpilase Karel Israeli, Ida-Viru maavanema Ago Silde ja Eesti Põlevkivi juhatuse esimehe Mati Jostovi poolt.

 

Noorteparlament võttis vastu järgmised ettepanekud:

 

1. Tiheda koostöö loomiseks Eesti ja Venemaa vahel kiirendada viisare˛iimi korda, mille raames on võimalik arendada kahe maa vahelist turismi.


2. Õppivatele noortele tagada laiemaid töövõimalusi suvel, milleks on vajalik muuta seadusandlust ja noortele lubatud tööde nimekirja.


3. Igal aastal on ette nähtud rahalised vahendid ja kindel rahastamise skeem noorsootöö erinevate valdkondade toimimiseks.

 

4. Seoses transiidi suurenemisega Euroopa Liidu ja Venemaa vahel tuleb väga kiiresti lahendada piiriületuse võimalused Narva uue silla ehitamise näol.

 

5. Euroopa Liidus kasvab elektri tarbimine 3% aastas. Nii ka Eestis. Selleks tuleb renoveerida energiablokid elektrijaamades ja tõsta au sisse Eesti rahvusteadus - põlevkiviteadus.

 

Ettepanekud edastatakse Riigikogu Ida-Virumaa ühendusele, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Siseministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning Välisministeeriumile.

 

ELO Noorteparlamendi päevakord

 

Ave Szymaneli põhiettekanne

 

Liis Proode kaasettekanne

 

 

 

 

 

 

 Arhiiv