UUDISED
ArLi konkursid kestavad 15. veebruarini (1 veebruar 2006)

ArLi - Artes liberales (vabad kunstid)

 

ELO kuulutab oma liikmetele välja foto-, luule-, joonistus- ja esseekonkursi.

 

• Konkursside tööde esitamise tähtaeg peakorterisse on 15. veebruar 2006 (palume saata postiga). Iga osavõtja vastutab esitatud töö autorluse ja andmete õigsuse eest.
• Kõikide konkursside töödel peavad olema autori andmed (nimi, rühm).
• Iga konkursi töid hinnatakse kolmes vanuserühmas (A-rühmad, klubid, Junior-Teamid), essekonkurss toimub ainult Junior-Teami liikmetele.
• Töid hindab igal konkursil erinev 5-liikmeline zürii, kuhu kuuluvad nii eriala kui ka ELOga seotud inimesed.
• Igal konkursil antakse välja peaauhind, mis läheb parimale tööle. Auhinnad saavad iga konkursi 3 paremat kolmes vanuserühmas (välja arvatud esseekonkursil).
• Võitjad kuulutatakse välja kevadel kaunite kunstide päeval, kuhu on osalema kutsutud kõik konkurssidest osavõtjad.

 

Fotokonkurss „Welcome to Estonia” – „Tere tulemast Eestimaale”
Foto võib olla värviline või mustvalge paberil suuruses 10x15. Fotole võib lisada pealkirja. Iga osaleja saab esitada maksimaalselt 3 fotot.
Hinnatakse loovust, originaalset lähenemist ja elavaid momente. Eesmärk on jäädvustada hetki Eestimaast.

 

Luulekonkurss „Kõige parem sõber”
Luuletus peab olema kirjutatud eesti keeles. Luuletus kirjutada ümber joonistuspaberile ja kujundada nii, et seda oleks võimalik  näitusele välja panna. Kujundada võib ka arvutiga.
Hinnatakse vastavust teemale, keele korrektsust ja kujunduse sobivust luuletuse sisuga.

 

Joonistuskonkurss – illustratsioon lemmikmuinasjutule või lemmikraamatule
Joonistada A3 või A4 formaadis paberile mistahes joonistusvahenditega. Hinnatakse ideed ja teostust. Lisada muinasjutu või raamatu nimi.

 

Esseekonkurss „Mind poliitika ei huvita!?”
Toimub JT vanusele. Vormistada arvutil pikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, kasutades Times New Roman, tähesuurus 12.


 Arhiiv