UUDISED
Foto-, luule-, joonistus- ja esseekonkurss (26 märts 2007)

ELO kuulutab oma liikmetele välja foto-, luule-, joonistus- ja esseekonkursi.


Konkursside tööde esitamise tähtaeg peakorterisse on 2. mai 2007 kas meili või posti teel (fotod ja joonistused palun saata postiga, arvesse lähevad tööd mis saadetud hiljemalt 2. mai postitempliga).


Iga osavõtja vastutab esitatud töö autorluse ja andmete õigsuse eest. Kõikide konkursside töödel peavad olema autori andmed (nimi, rühm).


Iga konkursi töid hinnatakse kolmes vanuserühmas (A-rühmad, klubid, Junior-Teamid). Esseekonkurss toimub klubide ja JTde liikmetele.


Töid hindab igal konkursil erinev 3-liikmeline zürii, kuhu kuuluvad nii eriala kui ka ELOga seotud inimesed. Igal konkursil antakse välja peaauhind, mis läheb parimale tööle. Auhinnad saavad iga konkursi 3 paremat kolmes vanuserühmas (esseekonkursil 3 paremat klubide ja JTde arvestuses).
Võitjaid tunnustatakse mais toimuval kaunite kunstide päeval.


Paremad tööd pannakse üles internetti ELO kodulehele.

 

Fotokonkurss „ELO – Eriti Lahe Olemine”
Foto võib olla paberil värviline või mustvalge. Fotole võib lisada pealkirja. Iga osaleja saab esitada maksimaalselt 3 fotot. Hinnatakse loovust, originaalset lähenemist ja elavaid momente.

 

Luulekonkurss "Nii saadakse suureks"
Luuletus peab olema kirjutatud eesti keeles. Luuletus kirjutada ümber joonistuspaberile ja kujundada nii, et seda oleks võimalik  näitusele välja panna. Kujundada võib ka arvutiga.
Hinnatakse vastavust teemale, keele korrektsust ja kujunduse sobivust luuletuse sisuga.

 

Joonistuskonkurss – “ELO maskott” ehk tegelane, kes iseloomustaks ELO kõige paremini.
Joonistada A3 või A4 formaadis paberile mistahes joonistusvahenditega. Hinnatakse ideed ja teostust.

 

Esseekonkurss „Mina valisin ELO”
Vormistada arvutil pikkusega kuni 3 lk. 1,5 reavahega, tähesuurus 12.Arhiiv