Organisatsioon

  1. Volikogu
  2. Peakorteri juhataja, juhatus
  3. Klubide kuraatorid
  4. Noored – ELO A-rühmade, klubide ja JT-de liikmed.
  5. Lapsevanemad.
  6. Vilistlased.
  7. Patroonid, sponsorid, konsultandid.
  1. Valitsus – president, kantsler, haridusminister, majandusminister, kultuuriminister, spordiminister.
  2. A-rühma, klubi ja JT liikmed – 1.-12. kl. õpilased.
  3. Rühma kuraator, lapsevanemad, vilistlased, patroonid, sponsorid, konsultandid.