- Põhiväärtused
- Vaalad
- Sümbolid
IDEOLOOGIA

ELO elufilosoofia põhiväärtusteks on


TÕDE, ILU JA HEADUS on igavikulised kosmilised tõelisused.


Kogu TÕDE - materiaalne, filosoofiline või vaimne - on ühteaegu ka ilus ja hea.

Kogu tõeline ILU - aineline kunst või vaimne sümmeetria - on nii tõene kui ka hea.

Kogu ehtne HEADUS - kas isiklik moraal, ühiskondlik õiglus või kõrgem hoolitsus - on võrdsel määral tõene ja ilus.

Hea tervis, terve mõistus ja õnnelik elu on inimkogemuses ühinenud TÕE, ILU ja HEADUSE liit.